Den nya spellagen & spellicenser

En ny lag för spel om pengar, spellagen (2018:1138), trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen har inneburit ett helt förändrat rättsläge för spelbolag där det tidigare svenska spelmonopolet ersatts med en licensmarknad öppen för alla. Att i korthet ha förståelse för innehållet i den nya spellagen är betydelsefullt både för spelbolag och spelare.

Den nya spellagen kräver att alla spelbolag som önskar verka på den svenska spelmarknaden behöver ha en så kallad spellicens för att få bedriva verksamhet med spel om pengar. När du söker efter rätt onlinecasino via exempelvis Dealspins är det därmed viktigt att kontrollera att spelbolaget ifråga har en licens. Du kan även hitta information om vilka bolag som har minst en licens, och därmed har behörighet att bedriva viss spelverksamhet, direkt på Spelinspektionens webbplats.

Totalt finns sex olika typer av licenser:

  • Statligt spel
  • Spel för allmännyttiga ändamål
  • Onlinespel
  • Vadhållning
  • Landbaserat kommersiellt spel
  • Spel på fartyg i internationell trafik

Vilken licens som spelbolaget ifråga behöver ha beror alltså på vilken typ av spel det rör sig om. Exempelvis kräver onlinespel såsom casino och spelautomater en viss typ av licens, medan vadhållning såsom spel på trav eller fotboll kräver en annan typ av licens.

Den nya spellagen med dess licensmarknad har medfört ett stärkt skydd för spelare. Ett exempel är genom införandet av obligatoriska spelgränser för spelare. Ett annat exempel är att alla licenstagare är tvungna att erbjuda så kallade självtest, som spelare ska kunna använda för att bedöma sitt spelbeteende. Ytterligare förändringar är bland annat införandet av ett förbud mot att erbjuda spel på kredit samt att spelbonusar endast får gälla vid första insättningen.

Begränsningar av spelreklam

Med den nya spellagen har vissa ytterligare begränsningar av spelreklam införts. Spelreklamen ska vara måttfull, den får inte särskilt rikta sig till personer under 18 år och direktreklam får aldrig skickas till personer som stängt av sig från spelande. Samtidigt utreder regeringen fler begränsningar av spelreklam, varpå ytterligare regleringar kan komma att införas i framtiden. Faktum är att olika opinionsmätningar visat ett starkt stöd bland svenska folket för att införa ett förbud mot spelreklam.