Vill konkurrera med e-sportsbetting

Nu försöker Svenska spel med en ny taktik för att stå sig i konkurrensen på den växande spelmarknaden. I hemliga dokument framgår det att spelbolaget ansökt om tillstånd hos regeringen för att få anordna betting på e-sport.

I ett par år har man diskuterat ett så kallat licenssystem på spelmarknaden som skulle innebära att alla aktörer som vill verka på marknaden måste ansöka om tillstånd.

”Man har dock diskuterat mycket huruvida vi faktiskt ska införa ett licenssystem även i Sverige och det är många som är för detta.” Läs mer.

Både utländska aktörer och statliga aktörer är positiva till ett sådant här system eftersom det skulle leda till en mer jämställd konkurrens på marknaden. Nu ser det nämligen ut så att de statliga bolagen har en del fördelar som inte utländska spelbolag kan ta del av. Och samtidigt har de utländska spelbolagen en massa förmåner som statliga bolag inte har. Exempelvis är det så att de utländska spelbolagen har större möjlighet att verka på nätet där spelarna är, vilket de statliga bolagen har svårare att göra. Men den senaste tiden har man från statligt håll försökt komma på sätt att få spelarna att gå till exempelvis ATG och Svenska spel istället för Unibet och Leo Vegas.

Vill ha betting på e-sport

På breakit.se kan man läsa att Svenska spel nu satsar på betting på e-sport. Man har i det tysta arbetat fram en hemlig plan för att kunna konkurrera med utländska aktörer och i den här planen ingår bland annat nya spelformer, som betting på e-sport. Det som Svenska spel dock måste göra först för att kunna få erbjuda den här typen av spel är att ansöka om det till regeringen.